Державний експерт експертної групи зі стратегічного бюджетного планування Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України (перша вакантна посада)

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7700 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Аналіз та оцінка потреби в коштах державного бюджету для забезпечення формування та реалізації політики міністерства у відповідних сферах компетенції.

2. Участь у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи.

3. Узагальнення та аналіз інформації від міністерства та відповідних центральних органів виконавчої влади щодо участі у формуванні проекту Державного бюджету України, координація роботи інших директоратів Міністерства щодо участі Міністерства у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

4. Забезпечення централізованого збору та доступу підрозділів міністерства до інформації та матеріалів, що стосуються використання коштів державного бюджету відповідно до забезпечення діяльності Міністерства юстиції України та центральних органів виконавчої влади, які скеровуються через Міністра юстиції України.

5. Забезпечує координацію відповідності бюджетних програм Міністерства та інших головних розпорядників державних коштів, діяльність яких скеровується Міністерством, цілям та індикативним показникам їх виконання, що містяться у стратегічних документах Уряду, Міністерства, та затверджених документах політики Міністерства;

6. Участь у формуванні бюджетного запиту міністерства щодо потреб у бюджетному фінансуванні його на наступний  рік, та під час формування трьохрічної бюджетної декларації, виходячи з пріоритетних напрямків діяльності Уряду та Міністерства юстиції України.

7. Здійснює контроль за якістю розрахунків фіскального впливу у проектах документів політик та нормативно-правових актів, що готуються структурними підрозділами Міністерства

8. Участь в обговоренні бюджетного запиту міністерства та забезпечення бюджетним фінансуванням його пріоритетних напрямків діяльності, під час підготовки проекту державного бюджету на наступний рік, та два наступних після планового років.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7700 грн;

надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 – 40 000 грн;

надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

інші виплати, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 07 травня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

Додаткові (необов’язкові) документи

Копія сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші)

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 14 травня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Економіка» у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» або за спеціальностями  “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”.у галузі знань «Управління та адміністрування»

2.       

Досвід роботи

Не потребує

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки ;

здатність робити коректні висновки

2

Командна робота

командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформацією

3

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати думки;
вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

чітке бачення результату; 
сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
запобігання та ефективне подолання перешкод

5

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;

управління своїми емоціями;

оптимізм

6

Аналітичні здібності

логічне мислення;

абстрактне мислення;

7

Числове мислення

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

-          Конституція України,

-          Закон України «Про державну службу»

-          Закон  України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Бюджетний кодекс;

- Регламент Верховної Ради України;

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

- Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 року № 228

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки» від 14 червня 2017 р. № 411-р.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки» від 8 лютого 2017 р. № 142-р

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»

- Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  від 21 січня 2003 р. за № 47/7368)