Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

6600 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.    забезпечує здійснення заходів примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), передбачених законом;

2.    веде обліково-статистичну звітність та здійснює аналітичну роботу щодо виконання ним основних функцій та завдань, аналізує стан виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) державними виконавцями;

3.    на підставі даних обліково-статистичної звітності розробляє пропозиції щодо покращення показників роботи відділу, а також усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій;

4.    організовує розгляд звернень та запитів (у тому числі на отримання публічної інформації) народних депутатів, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю Департаменту, структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

5.    здійснює розгляд звернень громадян, юридичних осіб, а також органів та посадових осіб, які відповідно до своїх повноважень здійснюють контроль за дотриманням законодавства про звернення, з питань, що належать до компетенції відділу;

6.    забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень з дотриманням вимог чинного законодавства;

7.    в межах повноважень, наданих відділу, приймає участь у проведенні перевірок роботи органів державної виконавчої служби;

8.    бере участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що стосуються діяльності відділу;

9.    у межах визначених повноважень взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями;

10.бере участь у розробці комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів, пропозицій та планів роботи Департаменту;

11.здійснює прийом громадян;

12.виконує інші доручення начальника Відділу та керівництва Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, згідно розподілу функціональних повноважень, відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Умови оплати праці

 посадовий оклад – 6600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 19 квітня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  02 травня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право» або за спеціальністю «Міжнародне право» у галузі знань «Міжнародні відносини»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

здатність працювати в декількох проектах одночасно

вміння вирішувати комплексні завдання

2.

 

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

вміння ефективної координації з іншими

вміння надавати зворотний зв'язок

3.

Особистісні компетенції

відповідальність

вміння працювати в стресових ситуаціях

системність і самостійність в роботі

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів"; "Про виконавче провадження"; "Про звернення громадян"; "Про доступ до публічної інформації"; "Про іпотеку"; "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"; "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"; "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; закони України, що стосуються діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України

3.

Професійні чи технічні знання

основи організації праці та діловодства, правил ділового етикету та ділової мови; впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga