Головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує здійснення заходів примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), передбачених законом; веде обліково-статистичну звітність та здійснює аналітичну роботу щодо виконання ним основних функцій та завдань, аналізує стан виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) державними виконавцями; на підставі даних обліково-статистичної звітності розробляє пропозиції щодо покращення показників роботи відділу, а також усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій; організовує розгляд звернень та запитів (у тому числі на отримання публічної інформації) народних депутатів, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю Департаменту, структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень. здійснює розгляд звернень громадян, юридичних осіб, а також органів та посадових осіб, які відповідно до своїх повноважень здійснюють контроль за дотриманням законодавства про звернення, з питань, що належать до компетенції відділу; забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень з дотриманням вимог чинного законодавства; в межах повноважень, наданих відділу, приймає участь у проведенні перевірок роботи органів державної виконавчої служби; в межах повноважень бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); бере участь у розробці комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів, пропозицій та планів роботи Департаменту; здійснює прийом громадян.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 21 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування  01 серпня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

02, 03 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Правознавство», «Міжнародне право»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України "Про державну службу"; "Про запобігання корупції"; "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів"; "Про виконавче провадження"; "Про звернення громадян"; "Про доступ до публічної інформації"; "Про іпотеку"; "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"; "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"; "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; закони України, що стосуються діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

3

Професійні чи технічні знання

основи організації праці та діловодства, правил ділового етикету та ділової мови; вміння працювати з великими масивами інформації; вміння працювати при багатозадачності; встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

6

Особистісні якості

аналітичні здібності, дисциплінованість, інноваційність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність, відповідальність, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність