Головний спеціаліст Сектору мобілізаційної роботи Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

м. Київ

(099) 239-77-45

Загальні умови

Посадові обов’язки

-          Забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки в органах і установах;

-          Бере участь у розробленні системи оповіщення органів і установ;

-          Здійснює перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації;

-          Бере участь у знищенні в установленому порядку секретних документів, які не підлягають передачі до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України;

-          Зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей при виконанні обов’язків чи під час перебування на території Адміністрації, виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежного захисту;

-          Є відповідальною особою за ведення документообігу, забезпечує отримання, реєстрацію та зберігання усієї вхідної та вихідної кореспонденції Сектору;

-          Бере участь у розробленні мобілізаційного плану та його коригуванні;

-          Розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення заходів з переведення органів і установ на режим роботи в умовах особливого періоду;

-          Забезпечує:

підготовку щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки органів і установ.

зберігання секретних документів, секретних документів з відміткою Літер «М», документів з грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою Літер «М», передачу їх начальнику Сектору для ознайомлення і передачі виконавцю, відповідно до резолюцій начальника Сектору.

розроблення, погодження із начальником Сектору і подання пропозицій до проектів номенклатури секретних справ і номенклатури справ нетаємних документів та документів з грифом «Для службового користування», що утворюються в процесі діяльності Сектору.

накопичення, формування секретних справ у тому числі з  відміткою Літер «М» і справ нетаємних документів та документів з грифом «Для службового користування»,  «Для службового користування» з відміткою Літер «М», що утворюються в процесі діяльності Сектору, відповідно до затверджених номенклатури секретних справ Адміністрації та зведеної номенклатури справ нетаємних документів та документів з грифом «Для службового користування» структурних підрозділів Адміністрації.

вжиття заходів щодо попередження розголошення і витоку інформації, що містяться в секретних документах і документах з грифом «Для службового користування», «Для службового користування» з відміткою
Літер «М». Складання актів перевірки наявності, порядку обліку та зберігання цілком таємних і таємних документів та цілком таємних і таємних документів з відміткою Літер «М».

перевірку стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”).

збереження і використання печатки і штампу Сектору, у разі наявності.

порядок використання номерних кольорових бланків Адміністрації.

-           Виконує інші доручення начальника Сектору.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 07 червня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               14 червня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України) 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Глевацька Олеся Вікторівна,

(099) 239-77-45,

kadri_admindkvs@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки  (п. 7 Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006       № 587)

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність ефективно узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки.

2

Лідерство

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів.

 

3

Командна робота

командна робота.

4

Комунікація та взаємодія

вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

5

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод.

6

Стресостійкість

управління своїми емоціями.

7

Аналітичні здібності

логічне мислення;

встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

8

Особистісні компетенції

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно

до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кримінальний кодекс України;

Кримінально-виконавчий кодекс України;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу»;

Закон України «Про Національну поліцію»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Закон України « Про оборону України»