Головний спеціаліст Сектору воєнізованих формувань Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України (дві вакантні посади)

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

5900 грн

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-            у разі тимчасової відсутності начальника Сектору виконує його обов’язки;

-            дотримується у діяльності вимог Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, Положення про Мін’юст та Департамент;

-            готує матеріали з питань діяльності воєнізованих формувань;

-            здійснює організацію контролю зберігання і використання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів захисту і активної оборони персоналом воєнізованих формувань;

-            готує матеріали з питань належного забезпечення матеріально технічною базою воєнізованих формувань;

-            готує пропозиції щодо внесення змін в національне законодавство щодо діяльності воєнізованих формувань;

-            здійснює службові відрядження з метою перевірки діяльності воєнізованих формувань, а також реалізацію результатів за ними;

-            організовує взаємодію з іншими структурними підрозділами Департаменту;

-            організовує та контролює виконання заходів щодо протидії злочинам терористичної спрямованості, щодо охорони державної таємниці під час проведення робіт з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

-            опрацьовує, аналізує та приймає участь у здійсненні організації корегування актів уточнення системи охорони та планів охорони установ виконання покарань, що містять інформацію з грифом обмеженого доступу;

-            надає пропозиції у потребах в забезпеченні воєнізованих формувань основними засобами, озброєнням, військовою технікою, боєприпасами щодо виконання державного оборонного замовлення;

-            виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил безпеки та протипожежного захисту;

здійснює діловодство Сектора.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 14 липня 2017 року, за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 25 липня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

26-27 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну таємницю», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері виконання кримінальних покарань та пробації та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3

Професійні чи технічні знання

технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови

4

Спеціальний досвід роботи

не  потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

6

Особистісні якості

відповідальність, послідовність і самостійність в роботі, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, мобільність