Головний спеціаліст (у зв’язках із засобами масової інформації та громадськістю) відділу організаційно-аналітичного та документального забезпечення управління організаційно-аналітичного, документального та адміністративно-господарського забезпечення Півде

м. Дніпро, вул. Короленко,4

(056) 732-17-55, (056)740-34-55

4800 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

    Виконує покладені на відділ організаційно-аналітичного та документального забезпечення задачі i функції, у межах своїх повноважень, та несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, виконання  перспективних i поточних планів відділу згідно зі сферою персональної відповідальності.

    Залучає широку громадськість до процесів формування державної політики у галузі виконання покарань, створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації.

    Забезпечує  ефективну взаємодію iз засобами масової інформації та громадськістю.

    Розробляє вiдповiдні заходи i плани розвитку зв'язкiв міжрегіонального управлiння iз засобами мacoвoї iнформацiї та громадськістю.

    Здiйснює iнформацiйні програми з метою iнформування засобiв мacoвoї iнформацiї i громадськостi про плани, досягнення i принципи функцiонування міжрегіонального управлiння та підпорядкованих органiв i установ виконання покарань.

    Організовує прес-конференції, зустрічі iз громадськістю, виступи у засобах масової інформації керiвництва міжрегіонального управління.

     Готує матеріали для преси, інформаційні повідомлення та заяви.

     Висвітлює в засобах масової інформації діяльніть міжрегіонального управлiння та підпорядкованих органiв i установ виконання покарань.

    Органiзовує оперативне реагування на критичнi виступи, та повiдомлення у засобах масової інформації.

     Здiйснює заходи по забезпеченню засудженим та особам, взятим під варту, гарантованого права на свободу совісті, створення вiруючим умов i можливостей для сповiдання їx релiгiї, надання їм вiльнодоступних мiсць для богослужiнь або релiгiйних зiбрань, об'еднання у релiгiйнi громади.

     Забезпечує взаємодію із фахiвцями iнших органiв i установ виконавчої влади стосовно обмiну iнформацiйними матеріалами.

     Розглядає в установленому порядку звернення громадян i юридичних осiб, здiйснює прийом громадян i представникiв юридичних осiб з питань, що належать до його компетенцiї.

     Приймає участь у проведенні семінарів, міжвідомчих нарад, конференцій з питань інформування громадськості щодо реалізації державної політики у сфері виконання покарань міжрегіонального управління.

     Аналізує діяльність міжрегіонального управління  та підлеглих служб підпорядкованих установ з метою оприлюднення інформації про основні напрямки діяльності установ виконання покарань міжрегіонального управління.

      Безпосередньо та через начальників установ, підпорядкованих міжрегіональному управлінню, здійснює контроль за виконанням планів та вказівок міжрегіонального управління, які стосуються формування інформаційної політики у сфері виконання покарань, взаємодії із засобами масової інформації та представниками громадськості.

Вносить пропозиції щодо планування іміджевих заходів та висвітлення основних  моментів життєдіяльності установ виконання покарань міжрегіонального управління у регіональних та центральних засобах масової інформації.

Умови оплати праці

   Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, ранг державного службовця, інші доплати, визначені статтею 52 Закону України «Про державну службу» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (копія та оригінал).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий  рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються до 14 год. 00 хв. 15 червня 2018 року,

м. Дніпро, вул. Короленка, 4, каб.5.

Дата, час і місце проведення конкурсу

м. Дніпро, вул. Короленка, 4, каб.5.

о 10 год. 00 хв. 19.06.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінюк Інна Борисівна

(056) 732-17-55,  (056)740-34-55,

vrp_udptsu@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр

2

Досвід роботи

досвід роботи не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з великим обсягом інформації та вирішувати комплексні завдання

2

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

вміння ефективної координації

3

Сприйняття  змін

здатність приймати зміни та змінюватись

4

Ділові якості

аналітичні здібності,  діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння вести перемовини, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору

5

Особисті якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність,  комунікабельність, відповідальність, неупередженість

6

Професійні чи технічні знання

Знання основ державного управління, менеджменту організацій; технологія адміністративної роботи, психології, правила ділового етикету та ділової мови, спроможність використовувати свої знання на практиці, принципи системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності, технологія проведення соцiологiчних дослiджень, методи планування та органiзацiї iнформацiйних кампанiй, презентацiй, нарад, «круглих столiв».

7

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Internet, Libre Office, Open Office), вільне користування законодавчою базою Liga,. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій.

Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституція України; Закони України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про  структурний підрозділ)

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про Національну поліцію», «Про пробацію», Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, Законодавство про працю, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, інші підзаконні нормативно-правові акти