Головний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

За дорученням директора Департаменту державної виконавчої служби приймає участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних та виїзних перевірок (планових та позапланових). Забезпечує документальне обслуговування роботи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – Департаменту ДВС), включаючи відділ примусового виконання рішень. Забезпечує виконання доручень керівництва Департаменту ДВС щодо документального обігу документів. Здійснює попередній розгляд звернень громадян та юридичних осіб та попередній розподіл документів відповідно до компетенції Управлінь та відділів Департаменту ДВС. Здійснює приймання, реєстрацію та облік вхідних документів. Здійснює реєстрацію, обробку та передачу вихідних документів на відправку за реєстрами. Перевіряє правильність оформлення документів (розміщення на документі всіх реквізитів, правильність зазначення адреси, наявних всіх необхідних підписів на документі та додатках до нього, наявність на документі відмітки про додатки та самих додатків, відповідність кількості примірників адресатів). Бере участь у наданні методичної та практичної допомоги органам державної виконавчої служби з питань, що належать до компетенції відділу.  Забезпечує систематизацію, обробку, аналіз та узагальнення інформації щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності. Здійснює контроль за станом виконання в Департаменті наказів Міністерства з питань прийому та розгляду звернень громадян та юридичних осіб. Забезпечу ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

 - посадовий оклад 5900 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (заповнюється на сайті НАЗК).

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 07 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

18 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

19-20 липня  2017 року о 10 год. 00 хв., пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, напрям освіти юридичний

2. Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», інші закони України, укази Президента України та акти Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання функціональних обов’язків, Положення про Міністерство, структуру Міністерства, положення про Департамент.

3. Професійні чи технічні знання

володіння достатнім рівнем знань конституційного та адміністративного законодавства, володіння правилами нормопроектувальної техніки, знання інструкції з діловодства, правил ділового етикету.

4. Спеціальний досвід

не потребує

5. Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6. Особисті якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність