Головний спеціаліст відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямі роботи.

2. За дорученням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України приймає участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних та виїзних перевірок (планових та позапланових)

3. Забезпечує документальне обслуговування роботи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – Департаменту ДВС), включаючи відділ примусового виконання рішень.

4. Забезпечує виконання доручень керівництва Департаменту ДВС щодо документального обігу документів Департаменту ДВС.

5. Здійснює приймання, реєстрацію та облік вхідних документів.

6. Здійснює реєстрацію, обробку та передачу вихідних документів на відправку за реєстрами.

7. Перевіряє правильність оформлення документів (розміщення на документі всіх реквізитів, правильність зазначення адреси, наявних всіх необхідних підписів на документі та додатках до нього, наявність на документі відмітки про додатки та самих додатків, відповідність кількості примірників адресатів).

8. Здійснює попередній розгляд звернень громадян та юридичних осіб та попередній розподіл документів відповідно до компетенції Управлінь та відділів Департаменту ДВС.

9. Бере участь у наданні методичної та практичної допомоги органам державної виконавчої служби з питань, що належать до компетенції відділу.

10. Забезпечує систематизацію, обробку, аналіз та узагальнення інформації щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

11. Здійснює контроль за станом виконання в Департаменті наказів Міністерства з питань прийому та розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

12. Забезпечу ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

13. Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань..

Умови оплати праці

 посадовий оклад – 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 19 квітня  2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  02 травня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» або за спеціальністю «Міжнародне право» у галузі знань «Міжнародні відносини»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

здатність працювати в декількох проектах одночасно

вміння вирішувати комплексні завдання

2.

 

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

вміння ефективної координації з іншими

вміння надавати зворотний зв'язок

3.

Особистісні компетенції

відповідальність

вміння працювати в стресових ситуаціях

системність і самостійність в роботі

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження», Інструкція з організації примусового виконання рішень та інші; процесуальне законодавство, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та діяльності органів державної виконавчої служби; Положення про Міністерство юстиції України

3.

Професійні чи технічні знання

основи організації праці, правил ділового етикету та ділової мови; впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga