Головний спеціаліст відділу акредитації та моніторингу суб’єктів державної реєстрації Управління акредитації, контролю та моніторингу суб'єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

в межах компетенції: здійснювати своєчасний та якісний розгляд усіх документів, опрацювання яких віднесено до компетенції Відділу; опрацьовувати відповідно до компетенції матеріали, які надходять до Відділу; розглядати скарги, подані відповідно до Закону України  «Про звернення громадян», щодо здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації та обґрунтовані подання територіальних органів Міністерства; проводити моніторинг реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; готувати проекти наказів Міністерства юстиції про проведення камеральної перевірки та проекти рішень (наказів) Міністерства юстиції за результатами проведення камеральної перевірки; здійснювати розгляд звернень від органів влади, громадських  формувань та громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Відділу; здійснювати розгляд запитів і звернень народних депутатів України з питань, що належать до компетенції Відділу; надавати в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, громадських  формувань та громадських об’єднань та запитами адвокатів, оформленими  відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції Відділу; за дорученням керівництва Відділу та Департаменту брати участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах, які належать до компетенції Відділу, у відповідних нарадах та семінарах; брати участь у проведенні прийому громадян Кабінетом Міністрів України, Міністерством та Департаментом, «гарячих лініях» Міністерства та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Відділу; брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться у Міністерстві, Департаменті та Відділі, забезпечує належну підготовку відповідних документів і матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу; брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів з питань державної реєстрації; виконувати інші покладені на Відділ завдання й доручення начальника Відділу та керівництва Департаменту.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5900 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються  до 18_ год. 00 хв. 15 листопада 2017 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  20 листопада 2017 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Особистісні компетенції

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків