Головний спеціаліст відділу антикорупційної експертизи Управління кримінальної юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

- забезпечення проведення та проведенням за дорученням керівництва Управління (начальника Управління та/або заступника начальника Управління – начальника Відділу) антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, що надходять на правову експертизу до Міністерства та/або розробляються Міністерством, зокрема:

- проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, які надходять на правову експертизу до Міністерства та/або розробляються Міністерством;

-  розробка за результатами проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, рекомендацій щодо усунення виявлених фактів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

- методологічне сприяння іншим структурним підрозділам Міністерства у проведенні правової експертизи проектів нормативно-правових актів, що надходять на правову експертизу до Міністерства та/або розробляються Міністерством, в антикорупційній частині та в частині формування рекомендацій щодо усунення виявлених за наслідками експертизи факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

- участь в експертизі міжнародних договорів на предмет їх відповідності національному законодавству в антикорупційній частині;

- опрацювання прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України, підготовка зауважень та пропозицій до них в антикорупційній частині;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази з питань проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів і подання їх у встановленому порядку на розгляд керівнику Відділу;

- участь у роботі комітетів Верховної Ради України, робочих груп, створених Кабінетом Міністрів України для розробки і експертизи актів законодавства та розгляду інших питань;

- розгляд в установленому порядку запитів та звернень народних депутатів України, громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до Міністерства з питань, які належать до повноважень Відділу;

- здійснення на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України інших повноважень в межах компетенції Відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 05 червня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

аналітичні здібності, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, стресостійкість, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Порядок проведення антикорупційної експертизи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 303/26748;

Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5;

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 ( зі змінами);

Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI;

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228