Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юсти

місто Вінниця

0432-270456

4800 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює контроль за своєчасним обліком грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, фондів та інших статей балансу та правильним документальним оформленням і відображенням в обліку операцій, пов’язаних з рухом цих коштів по основній діяльності в підпорядкованих установах кримінально-виконавчої служби.                                                                               2. Бере участь у прийманні звітності від підпорядкованих установах кримінально-виконавчої служби квартальні та річні бухгалтерські звіти по основній діяльності.

3. Здійснює облік розрахунків з підзвітними особами програмі Парус – Бюджет 8.

4.Перевіряє правильність заповнення авансових документів. Проводить відшкодування витрат по авансових  звітах.

5. Здійснює облік основних засобів та нематеріальних активів в програмі Парус – Бюджет 8.

6. Перевіряє в установах  кримінально-виконавчої служби виконання Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України по бухгалтерському обліку і звітності по основній діяльності та бюджетному господарству, фінансам і іншим питанням фінансово-господарської діяльності.                                                                                                                     7.Приймає участь у комплексних перевірках фінансово-господарської діяльності підпорядкованих установ, які проводяться згідно затверджених графіків.                                                                                  8. При проведенні документальних ревізій підпорядкованих установ надає практичну та методичну допомогу з питань ведення бухгалтерського обліку.                                                                                 9.Складає довідки по виявленим, в ході проведення ревізій, недолікам та порушенням, готує необхідні матеріали для розгляду на оперативній нараді керівництва управління, контролює виконання пропозицій за актами ревізій та відшкодування завданих збитків.                                                                            10.Готує необхідні аналітичні довідки з питань фінансово-господарської діяльності установ кримінально-виконавчої служби.                                                11. Проводить економічний аналіз фінансового стану підпорядкованих установ.                                                       12. Готує проекти наказів та вказівок з питань, що входять до компетенції бухгалтерії.                                           13. Здійснює перевірку скарг, заяв, запитів та в установлений термін надає відповідь по цих матеріалах.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 4800 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців” (зі змінами);                                                        

 - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

    На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017  рік.

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби,

до 20.06.2018 року

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а    

 Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04.07.2018р.  о 10 год. 00 хв., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а                                                   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Балтак Світлана Вікторівна, 097-244-77-94,

 098-858-75-37, udpts_vn@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1

Ефективність аналізу та висновків

-здатність ефективно узагальнювати інформацію;

-здатність встановлювати логічні взаємозв`язки;

-здатність робити коректні висновки

2

Командна робота

-командна робота;

-орієнтація на командний результат;

-відкритість в обміні інформацією

3

Комунікація та взаємодія

-вміння ефективно слухати та сприймати думки;-вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

-чітке бачення результату;

-сфокусовані зусилля для досягнення результату;

-запобігання та ефективне подолання перешкод

5

Стресостійкість

-розуміння своїх емоцій;

-управління своїми емоціями;

-оптимізм

Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституція України;

 

Закон України «Про державну службу»;

 

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства

1.Наказ МФУ 28.12.2009 р.  № 1541 зі змінами від 19.11.2017 р. № 976.

2. Наказ МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.

3.Наказ МФУ від 23.01.2015 р.

4. Наказ МФУ від 12.10.2010 р. № 1202 (НП(С)БО 121).

5.Наказ МФУ від 23.01.2015 №1.

6.Лист МФУ від 12.01.2016 р. № 31-08030-16-10/965.

7.Лист ДФСУ від 02.02.2017 р. № 1946/6/99-99-13-02-03-15.

8. Наказ МФУ від 10.03.2016 р. № 350.

9. Наказ МФУ від 28.09.2015 р. № 841. 

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga