Головний спеціаліст відділу бюджетного законодавства Управління фінансового законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь у підготовці проектів нормативно – правових  актів, концепцій з напрямків розвитку бюджетного законодавства;

- відповідно до доручень бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно – правових актів;

- здійснення правової експертизи (підготовку висновків) щодо відповідності Конституції, законам та іншим нормативно – правовим  актам України, міжнародним договорам України, а також законодавству Європейського Союзу, вимогам нормопроектувальної техніки проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

- підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів України, що надійшли на підпис Президентові України;

- розробка пропозицій щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції відділу бюджетного законодавства (далі – відділ);

- розгляд звернень громадян;                                                 

- надання інформації за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

- розгляд звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з напряму діяльності відділу;

- ведення діловодства, збереженням документів. Робота з документами у відповідності з вимогами законодавства;

         - приймає участь у нарадах, інших заходах, які відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 16 год 45 хв 04 травня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год 00 хв  10 травня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

 

здатність працювати в декількох проектах одночасно

 

вміння вирішувати комплексні завдання

 

2.

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

 

вміння ефективної координації з іншими

 

вміння надавати зворотний зв'язок

 

3.

Особистісні компетенції

відповідальність

 

системність і самостійність в роботі

 

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний кодекс України,закони України «Про звернення громадян», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади»,  постанова Кабінету Міністрів України від в18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870 «Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України»,  Положення про Міністерство юстиції України.

3.

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), знання баз даних, реєстрів, вільне користування законодавчою базою Liga