Головний спеціаліст відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює системний аналіз та моніторинг стану справ за дотриманням в органах юстиції законодавства під час виконання завдань працівниками органів юстиції;

проводить заходи щодо запобігання проникненню на службу ДКВС, ДВС, органи пробації та інші органи юстиції осіб, які мають злочинні або корисливі наміри;

приймає участь у проведенні службових розслідувань за фактами вчинених правопорушень та надзвичайних подій на території органів і установ системи юстиції, виявляє причини і умови, які сприяють вчиненню кримінальних та інших правопорушень, готує пропозиції щодо вжиття через відповідні органи системи юстиції заходів щодо їх усунення;

дотримується режиму секретності, збереження документів і матеріальних носіїв секретної інформації, створених та отриманих у процесі діяльності Відділу, а також здійснює контроль за дотриманням секретності працівниками органів юстиції;

приймає участь у складі комісій Міністерства в проведенні перевірок організації роботи органів ДВС, дотримання державними виконавцями правил ведення діловодства, правильності формування документів, дотримання державними виконавцями порядку вчинення виконавчих дій;

виконує доручення керівництва Міністерства, начальника Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції, начальника відділу моніторингу та перевірки діяльності Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 05 червня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших,

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про виконавче провадження», Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»

3.

Професійні чи технічні знання

Правові та організаційні засади функціонування органів примусового виконання рішень;

зміст та порядок застосування заходів щодо запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень, які вчинені працівниками Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби та інших органів юстиції