Головний спеціаліст відділу нормативно-правового забезпечення виконавчих проваджень Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб); здійснення правової експертизи проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України, інших проектів нормативно-правових актів; здійснення підготовки зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів України при підготовці їх на підпис Президентові України; здійснення підготовки матеріалів (виступів) до проектів актів для їх представництва Міністром юстиції на засіданні Кабінету Міністрів України; забезпечення підготовки наказів та доручень Міністра юстиції з питань, що належать до компетенції Відділу; забезпечення в установленому порядку розгляд запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять до Міністерства з питань, які належать до компетенції Відділу; забезпечення підготовки проектів роз’яснень з питань примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб); здійснення на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України; за дорученням начальника Відділу забезпечує доступ до публічної інформації; співпраця з іншими структурними підрозділами Управління, Департаменту та Міністерства з питань, які потребують спільного розв’язання; виконання інших доручень керівництва з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 7080 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 28 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 08 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

09 – 10 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

 

Досвід роботи

не потребує

 

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

 

Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України; постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про Міністерство юстиції України,  Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007 №950, Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України від 10.02.2010 №1861-VI, інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

 

Професійні чи технічні знання

Загальні правові стандарти кримінальної відповідальності, кримінального судочинства, відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, процедурно-процесуальних питань та питань судочинства щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень; загальні засади нормо проектувальної техніки; вільне володіння державною мовою

 

Спеціальний досвід роботи

не потребує

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

 

Особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність орієнтація на саморозвиток; вміння працювати в стресових ситуаціях.