Головний спеціаліст відділу організації та аналізу фінансово-економічної діяльності Управління організації державних підприємств Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України (2 вакантні

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

-                   організація впровадження на підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби України заходів, спрямованих на підвищення ефективності та оптимізації фінансово-економічних процесів;

-                   здійснення контролю та аналізу результатів виробничо-господарської діяльності і трудової зайнятості засуджених та надання необхідної допомоги;

-                   забезпечення участі у взаємодії з іншими структурними підрозділами в проведенні планових та позапланових перевірок виробничо-господарської діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України;

-                   забезпечення участі у розробці проектів нормативно-правових актів з питань економіки;

-                   за даними статистичної та бухгалтерської звітності здійснення                                       аналізу стану та тенденцій економічної роботи підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України. Внесення пропозицій щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій;

-                   здійснення методичного керівництва та вжиття заходів щодо вдосконалення організації економічної роботи відділу, на підвідомчих підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби України та економічних підрозділах територіальних органів юстиції;

участь у перевірці, узагальненні та затвердженні показників фінансових планів підприємств установ виконання покарань та контроль за їх виконанням в частині компетенції відділу. Організація роботи по розробці прогнозів фінансово-господарської діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України та подання їх керівництву.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5900 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються  до 18 год. 00 хв. 15 листопада 2017 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  20 листопада  2017 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Бухгалтерський облік і аудит», «Управління та адміністрування», «Виробництво та технології», «Аграрні науки та продовольство» або інші спеціальності відповідно до професійного спрямування

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Особистісні компетенції

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту, виробництва та технологій, аграрних наук та продовольства, а також виконання кримінальних покарань та пробації

3.

Професійні чи технічні знання

у сфері фінансів, обліку та аудиту виробництва галузей промисловості та сільського господарства, методика економічного аналізу;

технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови;

у сфері діяльності органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних та медичних закладів, підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України;

у сфері формування собівартості виробництва промислової та сільськогосподарської продукції підприємств, майстерень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України