Головний спеціаліст відділу планування та соціально-трудових відносин управління бухгалтерського обліку, планування та фінансової звітності Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

м. Київ

Омельченко Руслан Васильович (063)873-30-22

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        нарахування та виплата заробітної плати та грошового забезпечення персоналу Адміністрації ДКВС України та розрахунки із фондами державного соціального страхування;

-        проводення розрахунків по листкам з тимчасової втрати працездатності, надання заявки-розрахунку, звітів до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності;

-        підготовка та подання до Державної фіскальної служби України та органи Пенсійного фонду України звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

-         розробка проектів розпорядчих документів Адміністрації ДКВС України, що регулюють фінансово-господарську діяльність Адміністрації ДКВС України, в частині оплати праці та соціально-трудових відносин;

-        забезпечення збереження бухгалтерських документів щодо нарахування заробітної плати та грошового забезпечення, оформлення і здача їх в установленому порядку в архів;

-        розгляд звернення громадян з питань оплати праці та соціально-трудових відносин і надання відповіді у встановленому порядку.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 16 год. 45 хв. 13 квітня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               23 квітня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за професійним напрямком

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до професійної компетентності

Ефективність аналізу та висновків

вміння працювати з інформацією ,

здатність ефективно узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки

 

Командна робота

командна робота

 

Комунікація та взаємодія

здатність працювати в декількох проектах одночасно,

вміння вирішувати комплексні завдання

 

Досягнення результатів

вміння працювати з великими обсягами інформації,

дисципліна  і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток

 

Стресостійкість

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Технічні знання

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями, вміння використовувати комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

Інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетної установи

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно

до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну таємницю»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня      2014 року № 228;

Бюджетний кодекс України;

Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України та Кабінету Міністрів України,

нормативно-правові акти Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, інших органів державної влади, інші нормативно-правові акти, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи;

методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що відображають порядок розробки перспективних річних кошторисів фонду оплати праці;форми і системи заробітної плати й матеріального стимулювання та інші нормативні документи, що стосуються оплати праці та грошового забезпечення; методи визначення чисельності працівників; порядок тарифікації робіт і робітників, встановлення посадових окладів, доплат, надбавок і підвищення окладів, розрахунку премій; методи обліку та аналізу показників з праці та заробітної плати; державну політику з напряму бухгалтерський облік та фінансова звітность.