Головний спеціаліст відділу правової експертизи документів громадських формувань Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиц

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені чинним законодавством, у разі реєстрації громадських формувань; забезпечує, у разі необхідності, облік громадських формувань та їхньої символіки у межах компетенції, визначеної законом; виконує завдання по здійсненню контролю за додержанням політичними партіями вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, готує пропозиції щодо вжиття визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, а також щодо звернення до суду з поданням про анулювання реєстрації політичної партії або про заборону діяльності політичної партії; забезпечує підготовку проектів правових висновків за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів громадських формувань, символіки громадських формувань, змін до статутних документів, інформацію про зміни у складі керівних органів, змін до регламенту, Положення та списку третейських суддів постійно діючого третейського суду, змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та інших відомостей про громадське формування, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у випадках, передбачених законами; розглядає депутатські запити, депутатські звернення, адвокатські запити, звернення громадян, запити на доступ до публічної інформації, а також звернення юридичних осіб з питань діяльності відділу правової експертизи документів громадських формувань Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації та нотаріату; виконує інші письмові та усні доручення керівництва Управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5900,00 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 28 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 08 серпня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

09 – 10 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавра

 

Досвід роботи

Не потребує

 

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем бакалавра, молодшого бакалавр у галузі знань «Право»

 

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,  постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти, що відносяться до компетенції Управління.

 

Професійні чи технічні знання

Технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

 

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікативні та переговорні навики, навики проведення презентацій