Головний спеціаліст відділу представництва держави в кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у справах

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

належне виконання дорученої роботи у встановлений термін;

вивчення та аналіз заяв, що надійшли на комунікацію до Уряду України з Європейського суду з прав людини, у справах, які належать до компетенції відділу представництва держави в кримінальних справах; підготовка проекту позиції Уряду України у таких справах;

опрацювання і аналіз практики Європейського суду з прав людини;

збір необхідної інформації щодо фактів порушення прав людини, викладених у заявах;

опрацювання та аналіз відповідей на запити, що надійшли від регіональних відділень Секретаріату та відповідних міністерств і відомств щодо заявлених порушень прав людини, й узагальнення інформації з цих питань;

підготовка відповідей на звернення громадян, що надходять до Мін'юсту та Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

участь у зустрічах керівництва Мін'юсту з офіційними представниками міжнародних організацій та іншими офіційними особами з питань, віднесених до компетенції Секретаріату;

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на усунення порушень положень Конвенції і недопущення таких порушень у майбутньому;

участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх та багатосторонніх комісій з вирішення питань, пов'язаних з захистом прав та основних свобод людини.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 05 червня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальностями «Міжнародне право» або «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про міжнародні договори», постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31.05.2006 № 784 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 669); постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29.04.2004 № 553; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Регламент Європейського суду з прав людини; Положення про Міністерство юстиції України