Головний спеціаліст відділу приймання та реєстрації документів Управління документального забезпечення Департаменту комунікації, документообігу та контролю Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює прийом вхідної кореспонденції Міністерства;

здійснює автоматизовану реєстрацію вхідної кореспонденції Міністерства в базі «Megapolis», яка роздруковується на реєстраційно-контрольних картках;

здійснює реєстрацію запитів на публічну інформацію, які надходять від юридичних осіб; здійснює реєстрацію документів з грифом «Для службового користування»;

веде облік документів з грифом «Для службового користування»;

здійснює контроль за дотриманням вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Міністерстві юстиції України;

формує банк реєстраційних даних про всі документи і місце їх знаходження; вносить резолюції керівництва в реєстраційно-контрольну картку бази «Megapolis»;

організовує доступ до публічної інформації;

відповідає за оперативне проходження, правильний облік та зберігання документів;

зберігає інформацію, що стала відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

виконує разові доручення керівництва Управління;

готує довідки про документообіг Міністерства юстиції України; виконує інші функції відповідно до доручень керівництва в межах основних функцій Управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5900 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються  до 18 год. 00 хв. 15 листопада 2017 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  20 листопада  2017 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Командна робота та взаємодія

вміння ефективної координації з іншими

 

 

вміння надавати зворотній зв’язок

2.

Особистісні компетенції

відповідальність

наполегливість

вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Інструкція з діловодства в Міністерстві юстиції України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.08.2015 №1405/5;

Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Міністерстві юстиції України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 19.01.2017 №130/5

3.

Професійні чи технічні знання

правила ділового етикету та ділової мови