Головний спеціаліст відділу проходження служби Управління персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України Департаменту персоналу Міністерства юстиції України (за строковим трудовим договором)

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

оформлювати прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про проходження служби та працю, відомчих нормативних документів;

формувати і вести особові справи керівного складу органів і установ міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, вносити зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;

організовувати проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад керівного складу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, готувати проекти запитів до органів, що уповноважені здійснювати спеціальну перевірку;

готувати проекти матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад керівного складу органів та установ ДКВС України;

готувати проекти документів про присвоєння рангів державних службовців керівному складу міжрегіональних управлінь, контролювати своєчасність їх присвоєння;

готувати проекти рішень про ініціювання дисциплінарного провадження, закриття дисциплінарного провадження, накладення дисциплінарного стягнення стосовно керівного складу органів та установ на підставі відповідних матеріалів дисциплінарної комісії та висновків службових розслідувань;

здійснювати організаційне забезпечення проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності керівного складу міжрегіональних управлінь;

аналізувати та готувати звітну інформацію про кількісний та якісний склад державних службовців міжрегіональних управлінь;

вести встановлену звітно-облікову документацію, готувати державну статистичну звітність з питань управління персоналом міжрегіональних управлінь;

опрацьовувати звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на отримання публічної інформації з питань управління персоналом та готувати проекти відповідей на них;

виконувати за дорученням керівництва Департаменту інші функції та завдання

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за строковим трудовим договором на час відсутності основного працівника

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 21 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування  01 серпня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

02, 03 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Правознавство», «Психологія»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері виконання кримінальних покарань та пробації та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3

Професійні чи технічні знання

  основи державного управління;

технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови..

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

6

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, мобільність