Головний спеціаліст відділу проставляння апостиля Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує виконання вимог Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року, та проставляє апостиль на документах, виданих відділами державної реєстрації актів цивільного стану, виписках та довідках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; розглядає заяви про проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, отримані поштовим зв’язком з-за кордону; бере участь у проведенні правової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Управління; аналізує питання проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, розробляє та вносить пропозиції щодо удосконалення роботи з цього напрямку діяльності; розглядає запити і звернення народних депутатів України, що належать до компетенції Управління; розглядає звернення від органів влади, громадських формувань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Управління

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 31 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 08 серпня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

09 – 10 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право», «Міжнародне право»

2

Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейний кодекс України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері державної реєстрації актів цивільного стану та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків

3

Професійні чи технічні знання

Знання:

Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961; Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015 № 2268/5; Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»; Постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 890 «Про затвердження Порядку ведення Електронного реєстру апостилів»; Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 №237/803/151/5

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями, вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

6

Особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях