Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Дніпропетровська область

м. Дніпро, вул. Короленко,4

(056) 732 - 17 - 55

4800 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

 Проводить внутрішні аудити у складі аудиторських груп в органах та установах виконання покарань;

 Проводить моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій;

 Веде бази даних про об’єкти внутрішнього аудиту, своєчасно їх оновлює.

 Здійснює перевірки дотримання вимог чинного законодавства при витрачанні установами виконання покарань коштів за видатками спеціального призначення;

 Здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків, відшкодуванням сум збитків (у т.ч. виявлених іншими контролюючими органами);

 Виконує інші обов’язки передбачені законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4800 грн, надбавка за вислугу років, ранг державного службовця, інші доплати, визначені статтею 52 Закону України «Про державну службу» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (копія та оригінал).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий  рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 11 червня 2018 року,

м. Дніпро, вул. Короленка, 4, каб.5.

Дата, час і місце проведення конкурсу

м. Дніпро, вул. Короленка, 4, каб.5.

о 10 год. 00 хв., з 14.06.2018 по 15.06.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Зінюк Інна Борисівна

(056) 732-17-55,  (056)740-34-55,

vrp_udptsu@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр

2

Досвід роботи

досвід роботи не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з великим обсягом інформації та вирішувати комплексні завдання

2

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

вміння ефективної координації

3

Сприйняття  змін

здатність приймати зміни та змінюватись

4

Особисті якості

відповідальність, дисциплінованість, тактовність,  емоційна стабільність,  автономність,  незалежність та ініціативність, комунікабельність

Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституція України; Закони України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про  структурний підрозділ

Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України; Закон України «Про управління об’єктами державної власності», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про оренду державного та комунального майна»; Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1119; постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011              № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»; Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за   № 1219/19957 (із змінами); Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933 (із змінами); Положення про Управління внутрішнього аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України; інші нормативно-розпорядчі документи щодо фінансово-господарської діяльності.

3

Професійні  знання

Вміння та навички, необхідні для забезпечення належного проведення внутрішніх аудитів; професійні знання у галузі економіки, ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та госпрозрахункових суб’єктах господарювання; ґрунтовні знання у галузі управління суб’єктами господарювання та організації внутрішнього контролю.

4

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями, вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку