Головний спеціаліст відділу з правового регулювання фінансових послуг Управління фінансового законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України

м.Київ, пров. Рильський, 10

(044) 271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7020 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, концепцій з напрямків розвитку законодавства з правового регулювання фінансових послуг;

- відповідно до доручень участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів;

- здійснення правової експертизи (підготовку висновків) щодо відповідності Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам України, міжнародним договорам України, а також законодавству Європейського Союзу, вимогам нормопроектувальної техніки проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

- підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів України, що надійшли на підпис Президентові України;

- розробка пропозицій щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції відділу з правового регулювання фінансових послуг (далі – відділ);

- розгляд звернень громадян;

- надання інформації за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

- розгляд звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з напряму діяльності відділу;

- ведення діловодства, збереженням документів. Робота з документами у відповідності з вимогами законодавства;

- участь у нарадах, інших заходах, які відносяться до компетенції відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 7080 грн.;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Електронна декларація (як кандидата на посаду) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 09 червня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 20 червня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

співбесіда 21 червня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2. Досвід роботи

Не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, напрям освіти юридичний

2. Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання функціональних обов’язків, Положення про Міністерство юстиції України.

3. Професійні чи технічні знання

володіє знаннями законодавства з правового регулювання фінансових послуг, правилами нормопроектувальної техніки; вміє обґрунтовувати власну позицію, досягати кінцевих результатів; вміє працювати з великими масивами інформації та вирішувати комплексні завдання; вміє організовувати свою роботу, працювати в команді; вміє використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

4. Спеціальний досвід

Не потребує

5. Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6. Особисті якості

аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток.