Головний спеціаліст відділу забезпечення реалізації Закону України «Про очищення влади» в державних органах Департаменту з питань люстрації

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

5900 грн

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері очищення влади та забезпечує її реалізацію в межах компетенції Відділу; розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України, керівництва Міністерства проекти нормативно-правових актів відповідно до покладених на Департамент завдань; розглядає запити та звернення народних депутатів України, державних органів та органів місцевого самоврядування, звернення громадян; бере участь у забезпеченні відповідно до законодавства представництва інтересів Міністерства юстиції України у судах України, державних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності незалежно від підпорядкування під час розгляду правових питань і спорів  з питань, що стосуються компетенції Департаменту, а також здійснює представництво інтересів України у Європейському суді з прав людини під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України; забезпечує надання, в межах компетенції Відділу, роз’яснень з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються; здійснює правову експертизу проектів нормативно-правових актів на їх відповідність Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам та вимогам нормопроектувальної техніки у сфері очищення влади; готує проекти пропозицій для Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про прийняття подання про звільнення суддів з посади на підставі висновків про результати перевірки, що надійшли до Міністерства від органу, який проводив перевірку професійних суддів відповідно до Закону України «Про очищення влади», а також з інших підстав для цілей зазначеного Закону;

проводить моніторинг та аналіз законодавства, що стосується або може мати значення для здійснення процесу очищення влади (люстрації).

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 07 липня 2017 року, м.Київ, пров. Рильський, 10, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 18 липня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

 19-20 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями в галузі знань «Право»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері здійснення очищення влади.

3

Професійні чи технічні знання

правила ділового етикету та ділової мови

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікативні та переговорні навики