Головний спеціаліст відділу законодавства про надра, водного та лісового законодавства Управління законодавства з питань земельних відносин, використання природних ресурсів та охорони довкілля Департаменту приватного права Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення правової експертизи нормативно-правових актів з питань, які віднесені до повноважень відділу, та за її результатами підготовка проектів висновків;

проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства з питань, які віднесені до повноважень відділу;

здійснення в установленому  законодавством   порядку  антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з питань, які віднесені до повноважень відділу;

участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесені до повноважень відділу;

підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів України при підготовці їх на підпис Президентові України;

розроблення пропозицій щодо усунення суперечностей між актами законодавства з питань, які віднесені до повноважень відділу, та заповнення прогалин у ньому;

підготовка проектів відповідей на доручення керівництва та звернення центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

розгляд звернень громадян з питань, які віднесені до повноважень відділу;

забезпечення доступу до публічної інформації з питань, які віднесені до повноважень відділу;

участь у веденні діловодства у відділі, організація роботи з документами у відповідності з чинним законодавством.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5900 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються  до 18 год. 00 хв. 15 листопада 2017 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  20 листопада 2017 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання оставлених завдань

вміння працювати з інформацією

здатність працювати в декількох проектах одночасно

вміння вирішувати комплексні завдання

2.

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

вміння ефективної координації з іншими

вміння надавати зворотний зв'язок

 

Особистісні компетенції

відповідальність

наполегливість

вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

законодавства про надра, що включає правове регулювання відносин у сферах: геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснення державного геологічного нагляду і контролю; законодавства у сфері укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції;

водного законодавства, що включає правове регулювання відносин у сферах:

охорони  та  відтворення  поверхневих,  підземних  та  морських  вод, раціонального використання водних ресурсів;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог водного законодавства; питної води та питного водопостачання;

лісового законодавства, що включає правове регулювання відносин у сферах:

охорони, захисту, використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства;

здійснення державного контролю у сфері лісового господарства;

законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, що включає:

регулювання відносин у сфері охорони, захисту, використання та відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства та полювання;

здійснення державного контролю у зазначеній сфері;

законодавства у галузі рибного господарства, що включає регулювання відносин у сфері: використання та відтворення водних біоресурсів; регулювання рибальства; ведення аквакультури;

законодавства у сфері раціонального використання та відтворення об'єктів тваринного і рослинного світу;законодавства у сфері використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;законодавства у сфері регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності.