Головний спеціаліст відділу зведеної фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства юстиції України

м.Київ, пров. Рильський, 10

(044) 271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

перевіряти фінансову та бюджетну звітність територіальних органів, підвідомчих установ, організацій та служб, діяльність яких координується через Міністра юстиції;

приймати участь у складанні зведеної фінансової та бюджетної звітності Міністерства юстиції;

готувати матеріали для аналізу фінансово-економічної діяльності територіальних органів, підвідомчих установ та служб,  діяльність яких координується через Міністра юстиції;

надавати роз’яснення щодо бухгалтерського обліку територіальним органам, підвідомчим установам та організаціям з питань, віднесених до компетенції відділу;

брати участь у підготовці бюджетних пропозицій;

готувати проекти наказів на встановлення надбавок та листів щодо надання дозволів на виплату премій, матеріальних допомог керівництву науково-дослідних установ та  підвідомчих організацій відповідно до чинного законодавства;

розглядати пропозиції, заяви, скарги громадян та організацій, запити на отримання публічної інформації в межах компетенції відділу та готувати проекти відповідей на них. перевіряти фінансову та бюджетну звітність територіальних органів, підвідомчих установ, організацій та служб, діяльність яких координується через Міністра юстиції;

приймати участь у складанні зведеної фінансової та бюджетної звітності Міністерства юстиції;

готувати матеріали для аналізу фінансово-економічної діяльності територіальних органів, підвідомчих установ та служб,  діяльність яких координується через Міністра юстиції;

надавати роз’яснення щодо бухгалтерського обліку територіальним органам, підвідомчим установам та організаціям з питань, віднесених до компетенції відділу;

брати участь у підготовці бюджетних пропозицій;

готувати проекти наказів на встановлення надбавок та листів щодо надання дозволів на виплату премій, матеріальних допомог керівництву науково-дослідних установ та  підвідомчих організацій відповідно до чинного законодавства;

розглядати пропозиції, заяви, скарги громадян та організацій, запити на отримання публічної інформації в межах компетенції відділу та готувати проекти відповідей на них.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900,00 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

За строковим трудовим договором

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Електронна декларація (як кандидата на посаду) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 09 червня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 20 червня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

співбесіда 21 червня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства» або іншими спеціальностями фінансового або економічного спрямування

2

Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Бюджетний Кодекс України, Стандарти внутрішнього аудиту, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері здійснення внутрішнього аудиту та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків, загальні правила поведінки державного службовця

3

Професійні чи технічні знання

володіти практичними навиками зведення фінансової та бюджетної звітності.

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6

Особистісні якості

відповідальність, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях