Начальник Управління внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

8670 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснювати організацію та контроль за станом роботи Управління

несе персональну відповідальність за службову та трудову дисципліну в Управлінні, виконання покладених на нього завдань;

забезпечувати взаємодію органів досудового розслідування та оперативних підрозділів України щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про їх вчинення;

здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою внесення відомостей до ЄРДР, відповідністю даних про правову кваліфікацію кримінальних правопорушень матеріалам кримінального провадження, станом розслідування кримінальних правопорушень в розумні строки;

у межах компетенції здійснювати організаційно-методичне керівництво підпорядкованими органами досудового розслідування міжрегіональних управлінь;

забезпечувати надання методичної та практичної допомоги в досудовому розслідуванні складних, багатоепізодних кримінальних правопорушень;

аналізувати причини тривалого розслідування кримінальних правопорушень, надавати відповідні рекомендації щодо вжиття заходів для скорочення строків досудового розслідування; запобігати фактам утручання в процесуальну діяльність слідчих осіб, що не мають на те законних повноважень

проводити перевірку діяльності підрозділів внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції міжрегіональних управлінь, їх керівників, а також окремих слідчих в частині досудового розслідування.

Умови оплати праці

посадовий оклад 8670 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (заповнюється на сайті НАЗК).

 

Документи приймаються до 18 год 10 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 18 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

19-20 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра

 

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузі знань «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»

 

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну таємницю», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері виконання кримінальних покарань та пробації та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

 

Професійні чи технічні знання

правоохоронна діяльність у сфері попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень; досудове розслідування кримінальних правопорушень; володіння навичками складання процесуальних та аналітичних документів, роботи з документами (матеріалами) із обмеженим доступом; володіння криміналістичними навичками; правила ділового етикету та ділової мови; діяльність органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних та медичних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи у сферах права або правоохоронна діяльність на керівних посадах не менше двох років

 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

 

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, мобільність