Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення, реєстрів та контролю Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

10680 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

- здійснює керівництво діяльністю Відділу;

- вносить пропозиції начальнику Управління щодо вдосконалення роботи Відділу;

- розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює та контролює їх роботу;

- забезпечує виконання покладених на Відділ завдань;

- вносить пропозиції начальнику Управління щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців Відділу, щодо присвоєння їм рангів, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить правову експертизу проектів таких актів та підготовку відповідних пропозицій і документів для внесення цих проектів на розгляд керівництва Міністерства з метою їх подальшого супроводження;

- проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів Міністерства, у тому числі з грифами «Для службового користування», та державну реєстрацію таких актів в електронній (через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади) та паперовій формах;

- вносить відповідно до компетенції Управління пропозиції про усунення неузгодженостей і суперечностей між актами законодавства та заповнення у ньому прогалин, а також про приведення нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства; розробляє за необхідності і в межах компетенції Управління відповідні проекти актів законодавства з цих питань;

- здійснює підготовку та візування проектів наказів про державну реєстрацію нормативно-правових актів, відмову в державній реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів на доопрацювання, повернення актів без державної реєстрації як таких, що їй не підлягають, скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів, а також анулювання скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- організовує та проводить перевірки у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (вимога у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, внесення пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях); контролює своєчасність їх проведення та реалізацію відповідно до законодавства;

 - проводить перевірки діяльності територіальних органів Міністерства та надає їм необхідну методичну допомогу;

- розглядає скарги на рішення територіальних органів Міністерства про відмову в державній реєстрації та скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- готує та проводить семінари з питань державної реєстрації нормативно-правових актів з уповноваженими посадовими особами територіальних органів Міністерства та керівниками юридичних служб суб’єктів нормотворення, а також участь в інших заходах, що проводять центральні органи виконавчої влади, з питань, віднесених до компетенції  Управління;

- організовує та проводить стажування працівників територіальних органів Міністерства;

- готує пропозиції та надає роз’яснення щодо застосування Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та інших актів законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

- виконує доручення Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції Відділу;

- надає роз’яснення відповідно до компетенції Відділу з питань, пов'язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

- розглядає відповідно до компетенції Відділу звернення та запити народних депутатів України, звернення громадян та юридичних осіб, запити на отримання публічної інформації, адвокатські запити та інші запити з питань, пов'язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

- відповідає за ведення Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, а також діловодство в Управлінні, в тому числі електронний документообіг із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; зберігання документів, у тому числі з грифами «Для службового користування», а також штампів з відповідними написами щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, реєстрів та журналів у електронній та паперовій формах;

- вносить пропозиції до формування плану законопроектних робіт;

- готує матеріали на засідання Кабінету Міністрів України;

- опрацьовує за окремими дорученнями керівництва Міністерства пропозиції територіальних органів Міністерства щодо проектів нормативно-правових актів, які розробляються з ініціативи Міністерства;

- організовує підготовку статистичної, аналітичної та іншої інформації щодо державної реєстрації нормативно-правових актів та з інших питань віднесених до компетенції Управління, в тому числі інформації та відповідних документів на засідання колегії Міністерства (таблиці, діаграми, графіки, слайди тощо);

- аналізує стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб’єктами нормотворення та територіальними органами Міністерства за відповідний період (півріччя (рік); квартал), готує інформаційно-аналітичні матеріали та узагальнення;

- здійснює контроль за веденням територіальними органами Міністерства довідкової системи «Регіональний реєстр», зокрема шляхом перевірки правильності та стану наповнення цієї системи інформацією щодо нормативно-правових актів;

- готує інформацію для висвітлення через інформаційну мережу Інтернет та веб-сайт Міністерства;

- готує плани роботи Управління та звіти щодо їх виконання, які затверджуються директором Департаменту;

- готує пропозиції до планів роботи Управління;

- проводить оперативні наради з питань, що стосуються діяльності Відділу;

- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу;

- за дорученням керівництва Міністерства виконує інші завдання.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10680 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 30 травня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 05 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право» або «Інформаційні технології»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1)        Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

2)        Постанова Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

3)        Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661

4)        Наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 січня 
 2012 року за № 67/20380;

5)        Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 грудня 2011 року за № 1465/20203.

3.

Професійні чи технічні знання

Знання основ державного управління, менеджменту організацій; технології адміністративної роботи, правил ділового етикету, основ психології