Начальник відділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь Управління представництва держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства ю

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

10680 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

координація підготовки проекту заяв Уряду України про порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод іншими Договірними Сторонами;

координація підготовки проекту зауважень Уряду України у справах, які знаходяться на розгляді в Європейському суді з прав людини та належать до компетенції відділу представництва держави у справах щодо тимчасово окупованої території АР Крим та
м. Севастополь (далі – Відділ) Управління представництва держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
(далі – Управління);

участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх та багатосторонніх комісій з вирішення питань, пов'язаних із захистом прав та основних свобод людини;

підготовка роз'яснень на звернення громадян у межах компетенції Відділу;

здійснення керівництва діяльністю Відділу;

забезпечення виконання покладених на Відділ завдань;

внесення пропозиції начальнику Управління щодо вдосконалення роботи Відділу;

розподіл обов’язків між працівниками Відділів, контроль за їх роботою;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на усунення порушень положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і недопущення таких порушень у майбутньому;

внесення пропозиції начальнику Управління щодо: призначення та звільнення з посад державних службовців Відділу; присвоєння їм рангів; заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

організація та забезпечення контролю за своєчасним та якісним розглядом працівниками Відділу звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Відділу, а також підготовкою проектів відповідей;

вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу;

виконання інших покладених на Відділ завдань і доручень начальника Управління, а також керівництва Департаменту і Міністерства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10680 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 05 червня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальностями «Міжнародне право» або «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про міжнародні договори», постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31.05.2006 № 784 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 669); постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29.04.2004 № 553; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Регламент Європейського суду з прав людини; Положення про Міністерство юстиції України

3.

Професійні чи технічні знання

Знання основ державного управління, менеджменту організацій; технології адміністративної роботи, правил ділового етикету та ділової мови; основ психології