Провідний спеціаліст сектору державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

м. Київ

(044) 425-98-86 Омельченко Руслан Васильович

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення державного технічного нагляду за дотриманням в органах і установах чинного законодавства, правил, вимог наказів, вказівок, положень, норм, інструкцій та інших організаційно-розпорядчих документів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та Міністерства юстиції України з питань проектування, виготовлення, монтажу, ремонту та безпечної експлуатації підконтрольних об’єктів.  

Здійснення контролю за діяльністю постійно діючих комісій органів і установ з перевірки знань з питань охорони праці персоналу, який має відношення до проектування, виготовлення, ремонту, монтажу та експлуатації підконтрольних об’єктів, і кваліфікаційних комісій з атестації персоналу і засуджених, які обслуговують підконтрольні об’єкти.

  Готує проекти рiшень та пропозицiї на виконання доручень керiвництва, бере участь у    

  пiдготовцi проектiв нормативних та органiзацiйно-методичних документiв. 

  Надання   методичної допомоги органам і установам з питань організації технічного 

  нагляду, утримання та експлуатації підконтрольних об’єктів.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису на 2017 рік;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби за адресою: 04071, м.Київ, вул. Воздвиженська, 2. Документи приймаються       до 08 липня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 13 липня 2017 року, початок  о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ,

вул. Січових стрільців, 73 (Мармуровий зал)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович, (044) 425-98-86, hr.c@kvs.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує 

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта у галузі знань: «Управління та адміністрування», «Виробництво та технології», «Природничі науки», «Механічна інженерія», «Електрична інженерія»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, інші нормативні акти в сфері охорони праці та екологічної безпеки, безпеки і технічного стану будівель, споруд, обладнання, інших засобів виробництва, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих, наявність технологічної документації на робочих місцях

3

Професійні чи технічні знання

- з питань охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, умов праці на робочих місцях та стандартів безпеки праці, роботи з охорони праці і виробничої санітарії, охорони навколишнього природного середовища, основ трудового законодавства.

- технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови;

- у сфері діяльність органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, вміння використовувати офісну техніку

6

Особистісні якості

вміння працювати з інформацією, вирішувати комплексні завдання, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння працювати в команді, ефективної координації з іншими,  здатність приймати зміни та змінюватись,  відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, вміння працювати в стресових ситуаціях