Провідний спеціаліст сектору перекладу Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції Украї

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7200 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

належне виконання дорученої роботи у встановлений термін;

здійснення перекладу, вичитки та редагування українською мовою остаточних рішень Європейського суду у справах проти України, якими визнано порушення Конвенції;

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на усунення порушень положень Конвенції і недопущення таких порушень у майбутньому;

організація та участь у зустрічах керівництва Мін'юсту з офіційними представниками міжнародних організацій та іншими офіційними особами з питань, віднесених до компетенції Секретаріату;

участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх та багатосторонніх комісій з вирішення питань, пов'язаних з захистом прав та основних свобод людини, віднесених до компетенції Сектору.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7200 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 05 червня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра у галузі знань «Право» або «Міжнародне відносини» за спеціальностями «Міжнародне право», «Міжнародні відносин, суспільні комунікації та регіональні студії», або у галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальностями «Переклад», «Мова і література (із зазначенням іноземної мови)»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про міжнародні договори», постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31.05.2006 № 784 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 669); постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29.04.2004 № 553; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Регламент Європейського суду з прав людини; Положення про Міністерство юстиції України