Провідний спеціаліст сектору взаємодії з Державною архівною службою України Управління взаємодії з органами державної влади (за строковим трудовим договором)

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

4600 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України та з ініціативи Сектору проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань діяльності Державної архівної служби України (далі - Служба); здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що стосуються регулювання правовідносин у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового  фонду документації; опрацьовує проекти нормативно-правових актів: що розробляються та подаються Службою на погодження Міністру юстиції України; надійшли на погодження до Служби, як до заінтересованого центрального органу виконавчої влади; здійснює контроль за виконанням Службою завдань та планів роботи, доручень Прем’єр-міністра України, Міністра юстиції України; готує проекти наказів та доручень Міністра юстиції України з питань спрямування та координації діяльності Служби; забезпечує в установленому порядку розгляд запитів народних депутатів, листів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, звернень громадян; співпрацює з громадськими, правозахисними та іншими недержавними організаціями, міжнародними представництвами з питань діяльності Служби

Умови оплати праці

посадовий оклад 4600 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за строковим трудовим договором на час відсутності основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 21 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування  01 серпня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

02, 03 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, бакалавра за спеціальностями в галузі знань «Право»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про страховий фонд документації України», Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативно-правові акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків

3

Професійні чи технічні знання

знання правил ділового етикету та ділової мови, норми професійної етики

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6

Особисті якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях