Провідний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи та планування Управління організаційно-аналітичного, документального та адміністративно-господарського забезпечення Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

м. Київ

Омельченко Руслан Васильович (063)873-30-22

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів та відповідних презентаційних буклетів щодо діяльності.

Підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів.

Участь у підготовці матеріалів для проведення нарад, засідань колегії, учбових зборів, семінарів, конференцій тощо.

Збір, накопичення та узагальнення необхідних аналітичних документів, довідок, звітів, оглядів та інших матеріалів.

Аналіз інформації щодо ефективності роботи, підготовка пропозицій та проектів управлінських рішень щодо поліпшення діяльності;

Підготовка необхідних аналітичних матеріалів до виїзду керівництва до підпорядкованих установ;

Розробка та подання в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення організації здійснення аналітичної роботи.

За результатами аналізу діяльності готує пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування з питань, що належать до його компетенції.

Відповідно до компетенції бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів.

Забезпечення ведення протоколів нарад. Контроль за їх виконанням.

За дорученням готує проекти відповідей на листи (доручення, запити, звернення) державних органів, народних депутатів України, громадських організацій, громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Планування роботи відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 16 год. 45 хв. 13 квітня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               23 квітня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України) 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без досвіду

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до професійної компетентності

Ефективність аналізу та висновків

здатність ефективно узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння працювати з великими масивами інформації, проведення порівняльного аналізу

 

Командна робота

орієнтація на командний результат

 

Комунікація та взаємодія

вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

 

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод;

чітке бачення результату;

вміння працювати при багатозадачності.

 

Стресостійкість

управління своїми емоціями;

розуміння своїх емоцій;

оптимізм та впевненість в собі;

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Особистісні компетенції

дисципліна і системність;

інноваційність та креативність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

ініціативність

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Накази Міністерства юстиції України та інші підзаконні нормативно-правові акти.

 

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – професійний рівень, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.