Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення пенітенціарних інспекцій Управління пенітенціарних інспекцій Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7200 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

проводить облік і реєстрацію вхідної кореспонденції;

здійснює прийом, реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції, перевіряє відповідність оформлення вихідних документів вимогам Інструкції з діловодства в Міністерстві юстиції України;

здійснює належне ведення журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції;

відповідає за оперативне проходження, правильний облік та зберігання документів;

зберігає інформацію, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

бере участь в опрацюванні документів, що надходять до Управління, підготовці до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7200 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18год 00 хв 30 травня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв  05 червня  2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, адаптивність, стресостійкість, оперативність, вміння аргументовано доводити власну точку зору, уміння працювати в команді

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, неупередженість

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кримінально-виконавчий кодекс України;

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

Мінімальні стандартні правила ООН поводження з ув’язненими (Правила Нельсона Мандели); Європейські пенітенціарні правила;

Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Міністерстві юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 19.01.2017 № 130/5