Провідний спеціаліст відділу приватного права Управління державної реєстрації нормативно-правових актів Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

7200 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

- здійснює правову експертизу та державну реєстрацію нормативно-правових актів, у тому числі з грифами «Для службового користування»;

- здійснює підготовку висновків та проектів наказів про відмову в державній реєстрації, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, про повернення актів без державної реєстрації як таких, що їй не підлягають, скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів, а також анулювання скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- проводить перевірки у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях);

- готує пропозиції та надає роз’яснення щодо застосування Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (із змінами), та інших актів законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

- виконує доручення Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції відділів;

- надає роз'яснення відповідно до компетенції відділів з питань, пов'язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

- розглядає відповідно до компетенції відділів звернення та запити народних депутатів України, звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

- вносить відповідно до компетенції відділів пропозиції про усунення неузгодженостей і суперечностей між актами законодавства та заповнення у ньому прогалин, а також про приведення нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7200 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 16 год 45 хв 04 травня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  10 травня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

 

здатність працювати в декількох проектах одночасно

 

вміння вирішувати комплексні завдання

 

2.

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

 

вміння ефективної координації з іншими

 

вміння надавати зворотний зв'язок

 

3.

Особистісні компетенції

відповідальність

 

системність і самостійність в роботі

 

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1)        Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

2)        Постанова Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

3)        Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661

4)        Наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 січня               2012 року за № 67/20380;

5)          Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 грудня 2011 року за № 1465/20203

3.

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), знання баз даних, реєстрів, вільне користування законодавчою базою Liga