Провідний спеціаліст відділу розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб Управління розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

4600 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.               Забезпечує виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямі роботи.

2.  Організовує належний розгляд звернень громадян та юридичних осіб, запитів на отримання публічної інформації, запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади.

3. Під час перевірки фактів, викладених у зверненнях здійснює контроль за роботою органів державної виконавчої служби, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями.

4. Бере участь в організації в межах своїх повноважень прийому громадян в Департаменті, забезпечує своєчасність розгляду звернень, в тому числі з особистого прийому керівництва Міністерства юстиції України та посадових осіб Департаменту ДВС.

5. Приймає участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних та виїзних перевірок (планових та позапланових).

6. Забезпечує виконання доручень безпосереднього керівництва щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню протиправних дій (бездіяльності) з боку посадових осіб органів державної виконавчої служби.

7. Бере участь в організації роботи органів державної виконавчої служби та здійснює контроль за їх діяльністю.

8. В межах повноважень організовує та забезпечує взаємодію Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України із структурними підрозділами в апараті Міністерства юстиції України.

9. Бере участь у наданні методичної та практичної допомоги органам Державної виконавчої служби України з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються  до 18 год. 00 хв. 15 листопада 2017 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  20 листопада  2017 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Особистісні компетенції

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про персональні данні», Положення про Міністерство, структуру Міністерства,

3.

Професійні чи технічні знання

знання інструкції з діловодства, правил ділового етикету; знання основних принципів роботи на комп'ютері та відповідного програмного забезпечення, необхідного для виконання покладених на нього обов’язків.