Спеціаліст відділу європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

4200 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечення виконань доручень та завдань, пов’язаних із співробітництвом з міжнародними організаціями, участь у діяльності яких забезпечується Міністерством або співробітництво з якими здійснює Міністерство;

Виконання поточних доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, керівників Міністерства, Департаменту, Управління, Відділу, що належать до компетенції відділу;

Здійснює в межах компетенції правову оцінку проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, Президента України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб»єктами права законодавчої ініціативи;

Забезпечення підготовки матеріалів з питань, віднесених до компетенції Міністерства, у зв’язку з участю України у міжнародних організаціях та проведення роботи щодо інтеграції її до цих організацій.

Умови оплати праці

посадовий оклад 4200,00 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

За строковим трудовим договором

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

15 серпня 2017 року тестування о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

16 серпня 2017 року – розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10;

17 серпня 2017 року – співбесіда о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2. Досвід роботи

Не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право», «Міжнародне право»

2. Знання законодавства

Конституція України, закони України “Про державну службу”, «Про запобігання корупції», «Про міжнародні договори України», Регламент Кабінету Міністрів України, Регламент Верховної Ради України; міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, інші універсальні міжнародні договори

3. Професійні чи технічні знання

Володіння однією  з офіційних мов Ради Європи, основи державного управління, адміністративної роботи, системи та компетенції державних органів та органів влади України, системи та компетенції, ООН , РЄ та ЄС.

4. Спеціальний досвід

Не потребує

5. Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6. Особисті якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність.