Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Слідчого управління Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

5900 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

в межах компетенції:

здійснювати розгляд та перевірку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення вчинених на території та в приміщеннях ДКВС України;

проводити повне, всебічне і об’єктивне розслідування кримінальних проваджень у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

всебічно, повно і неупереджено досліджувати обставини кримінального провадження, виявляти як і ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надавати їм належну правову оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;

у встановленому законом порядку вживати заходів щодо відшкодування фізичним та юридичним особам збитків, завданих їм внаслідок вчинення злочину;

забезпечувати нерозголошення даних кримінального провадження та відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю, про особисте життя громадян та інші відомості, здобуті при розслідування кримінальних правопорушень;

не допускати вчинення дій в особистих інтересах з корисливих чи інших мотивів, або в інтересах інших осіб, пов’язаних з використанням службового становища всупереч інтересам служби, перевищенням службових повноважень, дотримуватися вимог і обмежень для державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які визначені законом;

здійснювати інші повноваження передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5900 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійні основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 21 липня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування  01 серпня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

02, 03 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну таємницю», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері виконання кримінальних покарань та пробації та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3

Професійні чи технічні знання

правоохоронна діяльність у сфері попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень; досудове розслідування кримінальних правопорушень; володіння навичками складання процесуальних та аналітичних документів, роботи з документами (матеріалами) із обмеженим доступом; володіння криміналістичними навичками; правила ділового етикету та ділової мови; діяльність правоохоронних органів у сфері попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, у тому числі із корупційними ознаками; у сфері виконання завдань, пов’язаних із здійсненням досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності.

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

6

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, мобільність