Заступник директора департаменту – начальник Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

13080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.        здійснює керівництво діяльністю Управління, організовує та контролює роботу відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень та відділу  аналітично-статистичного забезпечення та контролю за реалізацією арештованого майна;

2.        організовує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень та діяльністю приватних виконавців;

3.        вносить пропозиції директору Департаменту щодо удосконалення роботи Управління та органів державної виконавчої служби з питань примусового виконання рішень;

4.        забезпечує підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства та розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.        забезпечує підготовку роз’яснень і рекомендацій державним виконавцям з питань, віднесених до компетенції Управління;

6.        планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів;

7.        організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Управління, проводить особистий прийом громадян;

8.        організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

9.        організовує проведення нарад, семінарів з питань, що належать до компетенції Управління, бере участь у конференціях, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться за участю Департаменту;

10.    організовує роботу Управління щодо його ефективної взаємодії із структурними підрозділами Департаменту, Мін’юсту, інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

11.    звітує перед директором Департаменту щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

12.    за дорученням директора Департаменту представляє Мін’юст в державних органах, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту;

13.    надає доручення керівникам органів державної виконавчої служби з питань, що належать до компетенції Управління;

14.    забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та трудової дисципліни;

здійснює інші повноваження відповідно до покладених на Управління завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13080 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 19 квітня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 02 травня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів

2.

Прийняття ефективних рішень

вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати при багатозадачності

3.

Управління організацією роботи та персоналом

вміння працювати в команді та керувати командою,

організація і контроль роботи;

оцінка і розвиток підлеглих

4.

Особистісні компетенції

дисципліна  і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток

вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження», «Про іпотеку», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», закони України, що стосуються діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України

3.

Професійні чи технічні знання

основ державного управління, фінансів, менеджменту організацій; технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови; основи психології, впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вільне користуватися базами даних, реєстрами, вільне користування законодавчою базою Liga