Заступник директора департаменту – начальник відділу взаємовідносин з державними підприємствами Департаменту державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

13080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.    забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

2.    вносить пропозиції директору Департаменту щодо удосконалення роботи відділу;

3.    забезпечує підготовку роз’яснень та рекомендацій з питань, що належать до компетенції відділу;

4.    розглядає запити, скарги, заяви у межах компетенції;

5.    бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу та проведенні експертизи таких актів;

6.    аналізує фінансово-господарську діяльність державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, готує та вносить директору Департаменту пропозиції щодо підвищення ефективності їх функціонування;

7.    здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства при складанні фінансових планів державними підприємствами;

8.    погоджує проекти контрактів з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, забезпечуючи дотримання вимог законодавства;

9.    розробляє проекти Статутів державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України;

10.           бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що стосуються діяльності відділу;

11.           звітує перед директором Департаменту щодо виконання покладених на нього завдань та планів роботи;

12.           виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13080 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 30 травня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 05 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка» або у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Господарський кодекс України, закони України «Про управління об’єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності», «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності».

3.

Професійні чи технічні знання

основ в сфері економіки, фінансів, правила ділового етикету