Заступник начальника управління – начальник відділу оперативної роботи Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

12120 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює керівництво діяльністю відділу;

визначає основні напрями діяльності, характер роботи відділу відповідно до завдань та функцій;

координує діяльність відділу, забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління та Міністерства, правоохоронними органами України та іноземних держав, експертними та іншими установами;

безпосередньо контролює роботу працівників відділу щодо виконання покладених функцій та завдань;

організовує підготовку матеріалів та за наявності підстав вносить пропозиції начальнику Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції щодо їх розгляду на нарадах, забезпечує виконання прийнятих рішень;

організовує в межах компетенції відділу виконання організаційно-розпорядчих документів, завдань і службових доручень керівництва Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції та Міністерства;

проводить оперативні наради, заслуховує звіти підлеглих працівників про виконану роботу;

приймає участь в розробці проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає документи, що надійшли до відділу, у тому числі ті, що містять державну таємницю, у межах компетенції підписує, затверджує та візує службову документацію;

здійснює розгляд звернень громадян, звернень народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації;

організовує роботу з оприлюднення публічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує ведення первинного обліку роботи, складання статистичної звітності про роботу відділу, підписує її та несе персональну відповідальність за достовірність відображеної у ній інформації;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення чи накладення на працівників відділу дисциплінарних стягнень, а також щодо зміни в оплаті їх праці, наданні відпусток;

забезпечує дотримання трудової і виконавчої дисципліни працівниками відділу, здійснює профілактично-виховні заходи серед них;

виконує інші завдання і службові доручення начальника Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції та керівництва Міністерства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12120 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 05 червня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, ініціативність, порядність, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, уважність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про виконавче провадження», Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»

3.

Професійні чи технічні знання

Правові та організаційні засади функціонування органів примусового виконання рішень;

зміст та порядок застосування заходів щодо запобігання та виявлення кримінальних та інших правопорушень, які вчинені працівниками Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби та інших органів юстиції