Заступник начальника управління – начальника відділу акредитації та моніторингу суб’єктів державної реєстрації Управління акредитації, контролю та моніторингу суб’єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиці

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

7100 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        здійснює керівництво діяльністю Управління;

-        організовує роботу Управління по здійсненню контролю у сферах державної реєстрації;

-        організовує та здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань акредитації;

-        проводить наради з питань, що стосуються завдань Управління;

-        розподіляє обов’язки між спеціалістами Управління, організовує та контролює їх роботу;

-        забезпечує виконання покладених на Управління завдань;

-        візує документи, що готуються Управління;

-        вносить пропозиції директору Департаменту щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців Управління, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

-        організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Управління, а також готує проекти відповідних рішень;

-        бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів з питань державної реєстрації;

-        організовує та забезпечує виконання доручень директора Департаменту;

-        вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Управління;

-        звітує про результати роботи Управління перед директором Департаменту;

-        здійснює контроль за трудовою дисципліною працівників Управління;

-        співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Департаменту та Міністерства з питань, які потребують спільного розв’язання;

-        виконує інші завдання за дорученням директора Департаменту.

Умови оплати праці

посадовий оклад 7100 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15, Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 14 липня 2017 року, за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 25 липня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

26-27 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузі знань: «Правознавство»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майн та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3

Професійні чи технічні знання

технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

6

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, мобільність