Заступник начальника відділу адміністрування Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

6600 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.  Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. За дорученням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – Департамент ДВС) приймає участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних та виїзних перевірок (планових та позапланових)

3. Забезпечує документальне обслуговування роботи Департаменту ДВС, включаючи відділ примусового виконання рішень.

4. Забезпечує виконання доручень керівництва Департаменту ДВС щодо документообігу Департаменту ДВС.

5. Забезпечує приймання, реєстрацію, розподіл та передачу за належністю вхідної кореспонденції.

6. Забезпечує відповідність оформлення службових документів встановленим нормативним вимогам.

7. Проводить методично-консультативну роботу з працівниками Департаменту ДВС щодо порядку реєстрації та оформлення службових документів.

8. Забезпечує зберігання службових документів Департаменту ДВС, оформлення та передачу на архівне зберігання.

9. Забезпечує реєстрацію в автоматизованій системі виконавчого провадження вхідної кореспонденції відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС.

10. Надає методичну допомогу органам державної виконавчої служби з питань, що належать до компетенції відділу.

11. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих працівників підпорядкованого відділу.

12. Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються  до 18 год. 00 хв. 15 листопада 2017 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  20 листопада  2017 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Особистісні компетенції

відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, комунікабельність

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Інструкція з діловодства в Міністерстві юстиції України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.07.2012 № 973/5, Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017 № 1829/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2017 за № 699/30567 інші закони України, укази Президента України та акти Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання функціональних обов’язків, законодавство з питань охорони праці, правила пожежної безпеки, Положення про Міністерство, структуру Міністерства, положення про Департамент, Управління та Відділ

3.

Професійні чи технічні знання

володіння достатнім рівнем знань конституційного та адміністративного законодавства, володіння правилами нормопроектувальної техніки, знання інструкції з діловодства, правил ділового етикету; знання основних принципів роботи на комп'ютері та відповідного програмного забезпечення, необхідного для виконання покладених на нього обов’язків.