Заступник начальника відділу контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерст

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

10080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.    Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. За дорученням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України приймає участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних та виїзних перевірок (планових та позапланових)

3. Здійснює контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями.

4. Забезпечує проведення перевірки законності виконавчого провадження.

5. Забезпечує проведення перевірок діяльності приватних виконавців.

6. Забезпечує підготовку роз’яснень та рекомендацій з питань, що належать до компетенції відділу.

7. Готує пропозиції щодо внесення змін до законодавства та бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань примусового виконання рішень.

8. Аналізує роботу структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень, готує та вносить начальнику відділу пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування таких органів

9. Забезпечує взаємодію з державним підприємством «Національні інформаційні системи», з питань, які належать до компетенції відділу.

10. Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що стосуються діяльності відділу.

11. Забезпечує діяльність Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних виконавців.

12. Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10080 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 19 квітня 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 02 травня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів

2.

Прийняття ефективних рішень

вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати при багатозадачності

3.

Управління організацією роботи та персоналом

вміння працювати в команді та керувати командою,

організація і контроль роботи;

оцінка і розвиток підлеглих

4.

Особистісні компетенції

дисципліна  і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток

вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, «Про іпотеку», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», закони України, що стосуються діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Положення про Міністерство

3.

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вільне користуватися базами даних, реєстрами, вільне користування законодавчою базою Liga