Заступник начальника відділу координації виконання рішень Європейського суду з прав людини Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах Європей

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

10080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення організації та контролю за станом роботи Відділу;

забезпечення виконання покладених на Відділ завдань;

внесення пропозицій начальнику Управління щодо вдосконалення роботи Відділу;

розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координація та контроль їхньої роботи;

внесення пропозицій начальнику Відділу та начальнику Управління щодо призначення та звільнення з посад державних службовців Відділу; щодо присвоєння їм рангів, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

здійснення аналізу обставин, що призвели до порушення Конвенції, та розробки пропозицій щодо усунення та недопущення таких порушень у майбутньому для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України;

координація роботи, пов’язаної з виконанням рішень Європейського суду з прав людини;

організація та контроль за своєчасним та якісним розглядом працівниками Відділу звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Відділу, а також підготовки проектів відповідей ;

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на усунення порушень положень Конвенції і недопущення таких порушень у майбутньому;

організація та проведення семінарів, нарад та круглих столів з питань, що стосуються діяльності Європейського суду з прав людини, Комітету міністрів Ради Європи, а також роз’яснення щодо застосування положень Конвенції, виконання рішень Європейського суду з прав людини;

підготовка роз'яснень на звернення громадян стосовно процесу виконання рішень Європейського суду з прав людини;

участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх та багатосторонніх комісій з вирішення питань, пов'язаних із захистом прав та основоположних свобод людини;

надання консультативної допомоги з питань вивчення Конвенції та практики Європейського суду у професійній підготовці працівників судових та правоохоронних органів, державних виконавців, адвокатів, інших категорій осіб, діяльність яких пов’язана із захистом прав людини і основоположних свобод;

виконання інших покладених на Відділ завдань і доручень начальника Відділу, начальника Управління та керівництва Департаменту.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10080 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 05 червня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 12 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право» або «Міжнародні відносини» за спеціальностями «Міжнародне право» або «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про міжнародні договори», постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31.05.2006 № 784 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 669); постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29.04.2004 № 553; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Регламент Європейського суду з прав людини; Положення про Міністерство юстиції України

3.

Професійні чи технічні знання

Знання основ державного управління, менеджменту організацій; технології адміністративної роботи, правил ділового етикету та ділової мови; основ психології