Заступник начальника відділу організаційно-аналітичної роботи та планування Управління організаційно-аналітичного, документального та адміністративно-господарського забезпечення Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

м. Київ

(063) 873-30-22

Загальні умови

Посадові обов’язки

Керівництво та координація діяльності відділу, контроль за роботою його персоналу.

Забезпечення організації та координації управлінської діяльності, розроблення проектів прогнозних і програмних документів, планів роботи щодо реалізації основних напрямів діяльності відповідно до компетенції.

Організація підготовки аналітичних матеріалів за результатами діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, розробка пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування кримінально-виконавчої служби.

Забезпечення підготовки та проведення в межах компетенції організаційних заходів.

Координація роботи щодо планування діяльності.

Організація та участь у розробці проектів нормативно-правових актів в межах компетенції.

Координація підготовки проектів рішень за напрямами діяльності в межах повноважень.

Участь у координації, вивченні та узагальненні роботи структурних підрозділів, надання їм необхідної допомоги з питань, що належать до його компетенції.

Координація та контроль своєчасного та якісного розгляду персоналом відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу.

Підготовка тез доповідей та інших матеріалів для участі керівництва в нарадах, засіданнях, круглих столах та ін.

У межах своєї компетенції контроль за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень і доручень Кабінету Міністрів України та планів роботи, документів інших державних органів, наказів та інших документів Міністерства юстиції, доручень керівництва.

Розробка і здійснення заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

Контроль за додержанням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, подання пропозицій щодо розподілу обов'язків між ними.

Подання пропозицій щодо визначення прав та обов'язків працівників відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи  подаються  до 18 год. 00 хв.  26 квітня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               04 травня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України) 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра або спеціаліста

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність ефективно організовувати узагальнення та аналіз інформації;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння працювати з великими масивами інформації, проведення порівняльного аналізу

2

Командна робота

спрямування та організація діяльності підпорядкованого персоналу;

орієнтація на командний результат

3

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати інформацію, а також ефективно довести її до підпорядкованого персоналу;

вміння ефективно та чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод;

чітке бачення результату;

вміння працювати при багатозадачності.

5

Стресостійкість

управління своїми емоціями;

розуміння своїх емоцій;

оптимізм та впевненість в собі;

вміння працювати в стресових ситуаціях

6

Особистісні компетенції

спрямування діяльності;

дисципліна і системність;

інноваційність та креативність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

ініціативність

7

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – професійний рівень, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Накази Міністерства юстиції України та інші підзаконні нормативно-правові акти.