Заступник начальника відділу організаційно-управлінського забезпечення судово-експертної діяльності Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

10080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень.

2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

3. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень (запитів) від юридичних та фізичних осіб.

4. Готує проекти відповідей за результатами розгляду документів, опрацювання яких віднесено до компетенції Відділу, у тому числі звернень народних депутатів, фізичних та юридичних осіб.

5. Забезпечує виконання доручень Кабінету Міністрів України, керівництва Мін’юсту, директора Департаменту або особи, що його заміщує, з питань, які належать до компетенції Відділу.

6. Приймає участь у проведенні перевірок науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту.

7. Організовує проведення засідань Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті.

8. Забезпечує організацію роботи щодо наповнення інформаційного фонду державного Реєстру атестованих судових експертів.

9. Виконує інші доручення директора Департаменту або особи, що його заміщує, начальника Відділу з питань, віднесених до компетенції Відділу.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10080 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за попередній рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 30 травня 2018 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 05 червня 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з правовими базами даних

3.

Необхідні особистісні якості

ініціативність, порядність, дисциплінованість, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про судову експертизу»;

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5;

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5;

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих експертних установ, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011  № 3505/5;

Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012  № 492/5;

Положення про Міністерство, положення про Департамент, Управління та Відділ