Заступник начальника відділу представництва держави в цивільних справах Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

7920 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

-            підготовка необхідної інформації щодо фактів порушення прав людини, викладених у заявах;

-            отримання та аналіз відповідей на запити, що надійшли від регіональних відділень Секретаріату та відповідних міністерств і відомств щодо заявлених порушень прав людини, та узагальнення інформації з цих питань;

-            підготовка проекту заяв Уряду України про порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод іншими Договірними Сторонами;

-            підготовка та координація підготовки проекту зауважень Уряду України в справах, які знаходяться на розгляді в Європейському суді з прав людини та належать до компетенції Відділу;

-            участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх та багатосторонніх комісій з вирішення питань, пов'язаних із захистом прав та основних свобод людини;

-            підготовка роз'яснень на звернення громадян у межах компетенції.

 

Також заступник начальника Відділу:

-          за відсутності начальника відділу представництва держави в цивільних справах  Секретаріату здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, координує та контролює їх роботу;

-          надає практичну допомогу працівникам Відділу у виконанні покладених на них функціональних обов’язків;

-          забезпечує виконання покладених на Відділ завдань;

-          бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання рішень Європейського суду, усунення порушень положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та недопущення таких порушень у майбутньому;

-          організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Відділу, а також підготовку проектів відповідей;

-          бере участь у нарадах, інших заходах, які відносяться до компетенції відділу;

-          за дорученням керівництва Міністерства виконує інші завдання.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад 7920 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року,

за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

15 серпня 2017 року тестування о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

16 серпня 2017 року – розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10;

17 серпня 2017 року – співбесіда о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра в галузі знань «Право», «Міжнародне право» або «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

2

Знання законодавства

Конституція України; Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про міжнародні договори», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»; постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31.05.2006 № 784; постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» від 29.04.2004 № 553; постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на виконання вказаних законодавчих актів України; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Регламент Європейського суду з прав людини; постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, Положення про Міністерство юстиції України, нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків.

3

Професійні чи технічні знання

- інструкція з діловодства;

- правила ділового етикету та ділової мови;

- сучасні методи управління персоналом, мати лідерські якості та вміння обґрунтовувати власну позицію;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння ефективної координації з іншими;

- знання основних принципів роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів;

- володіти правилами охорони праці та протипожежного захисту;

- володіти однією з офіційних мов Ради Європи.

4

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

6

Особистісні якості

відповідальність; системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; креативність та ініціативність; орієнтація на саморозвиток; дипломатичність та гнучкість; вміння працювати в стресових ситуаціях