Завідувач сектору лікувально-профілактичної роботи з персоналом Управління медичного забезпечення Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

6400 грн

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

Бере участь у формуванні та проведенні єдиної державної політики у сфері охорони здоров’я персоналу Державної кримінально - виконавчої служби України; Організовує нагляд за виконанням законодавства України щодо організації лікувально-профілактичної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України; Організовує методичне керівництво і контроль у відповідності з Основами законодавства України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами Мін’юсту та МОЗ України за організацією лікувально-профілактичної роботи з персоналом в Державній кримінально-виконавчій службі України; Здійснює щоквартальний аналіз та контроль за станом організації  лікувально-профілактичної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України та вносить пропозиції щодо вжиття заходів її поліпшення; Надає пропозицій щодо організації роботи та розвитку мережі відомчих медико-реабілітаційних центрів; Здійснює підготовку інструктивно-методичних матеріалів з питань організації лікувально-профілактичної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України; Готує пропозиції щодо планування бюджетних асигнувань на організацію лікувально-профілактичної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України; Організовує роботу щодо кваліфікації та атестації медичного персоналу; Виїжджає самостійно або у складі бригад до органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України з метою проведення перевірок з питань організації лікувально-профілактичної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України; Вносить пропозиції до перспективних і поточних планів роботи управління; Приймає участь в підготовці проектів нормативно-правових актів з питань організації лікувально-профілактичної допомоги персоналу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 6400 грн.

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійно

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 14 липня 2017 року, за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 25 липня  2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

26-27 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м.Київ, пров. Рильський, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра за будь-якою спеціальністю у галузі знань «Охорона здоров’я»

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, інші нормативні акти в сфері виконання кримінальних покарань, пробації та нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків

3

Професійні чи технічні знання

організаторські здібності, вміння керувати персоналом, вміння працювати з інформацією; здатність працювати в декількох проектах одночасно; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді; вміння ефективної координації з іншими; вміння надавати зворотний зв'язок

4

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами

6

Особистісні якості

відповідальність; системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; креативність та ініціативність; орієнтація на саморозвиток; орієнтація на обслуговування; вміння працювати в стресових ситуаціях