Завідувач сектору режимно-секретної роботи Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиці

місто Вінниця

0432-270456

5400 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Розробляє на основі вимог законодавства і здійснює разом з іншими структурними підрозділами управління заходи щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документами та виробами, іншими матеріальними носіями секретної інформації, відвідування управління іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями.

2.Вивчає з метою виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації стан діяльності управління та установ, проводить аналітичну роботу з цих питань.

3.Розробляє разом з іншими структурними підрозділами на основі вимог законодавства та за результатами вивчення стану діяльності управління та установ перспективні та поточні плани охорони державної таємниці.

4.Організовує і забезпечує здійснення контролю за виконанням в управлінні та підпорядкованих установах вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

5.Погоджує призначення на посади старших та провідних інспекторів груп режимно-секретної роботи установ, а також проекти штатних розписів у частині, що стосується сектору управління та установ.

6.Організовує ведення секретного діловодства та архівного зберігання секретних документів.

7.Формує на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів номенклатуру посад,оформляє разом з кадровим підрозділом необхідні документи щодо надання допуску до державної таємниці.

8.Організовує навчання працівників управління, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірку знання ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці.

9.Бере участь у роботі експертних комісій з питань таємниць управління та з проведення експертизи цінності документів.

10.Бере в установленому порядку у межах своєї компетенції участь у розроблені нормативно-правових актів з питань забезпечення охорони державної таємниці.

11.Здійснює методичне керівництво діяльністю режимно-секретних органів підпорядкованих установ, своєчасно забезпечує їх законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань забезпечення охорони державної таємниці.

12.Проводить перевірку стану та організації роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах управління та підпорядкованих установах.

13.Здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5400 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців” (зі змінами);                                                        

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

    На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017  рік.

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Строк подання документів : 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби,

до 20.06.2018 року

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а    

 Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04.07.2018р.  о 10 год. 00 хв., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а                                                   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інфор-мацію з питань проведення конкурсу

Балтак Світлана Вікторівна, 097-244-77-94,

 098-858-75-37, udpts_vn@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за напрямом підготовки: «Право», «Управління та адміністрування», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Діловодство».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1

Стратегічне бачення

-бачення загальної картини;

-концептуальне мислення;

-здатність визначити напрям розвитку;

-інноваційне мислення

2

Впровадження змін

-рішучість та наполегливість;

-залучення впливових сторін;

-реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;

-гнучкість та адаптивність(до зміни середовища, очікувань, тошо);

-оцінка ефективності впровадження

3

Прийняття ефективних рішень

-здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-аналіз альтернатив;

-спроможність іти на виважений ризик;

-автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

4

Лідерство

-розвиток людей;

-делегування та управління результатами;

-створення ефективної організаційної культури державної служби

5

Комунікація та взаємодія

-визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків;

-здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

-здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6

Досягнення результатів

-чітке бачення результату;

-запобігання та ефективне подолання перешкод

7

Стресостійкість

-розуміння своїх емоцій;

-самоконтроль;

-конструктивне ставлення до зворотнього зв`язку, зокрема критики

 

Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституція України;

 

Закон України «Про державну службу»;

 

Закон України «Про запобігання корупції».

 

2

Знання спеціального законодавства

1.Закон України «Про державну таємницю» від     21.01.1994 р. № 3855-XII.

 

2.Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №2657-XII.

 

3.Звіт відомостей, що становлять державну таємницю України, затверджений наказом служби безпеки України від 12.08.2005 № 440.

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga